Our bestseller. Patrol flashlight with dual switches!Learn more

Free delivery from 99,00 $

09 czerwiec 2020

Czy wiesz ile tak naprawdę warta jest złotówka? To pozornie proste pytanie kryje w sobie nie jeden haczyk. Nasza waluta, funkcjonująca w całym kraju jako podstawowy środek płatniczy, zależy od wielu czynników ekonomicznych. Na wiele z nich wpływ mamy my sami – jako indywidualni użytkownicy pieniędzy oraz szerzej – jako społeczeństwo tworzące fundament państwa.

Wartość jednej złotówki nieustannie podlega zmianom, a każdego dnia wpływają na nią:

- tempo wzrostu gospodarczego – czyli wszystkie transakcje jakie zawieramy. Jedni sprzedają, by inni mogli kupić.

- poziom inflacji – czyli stopniowy, procentowy wzrost cen osłabiający realną siłę nabywczą pojedynczej złotówki. To ten wskaźnik przesądza jak drogie są towary, które chcielibyśmy kupić.

- poziom stóp procentowych regulujący wartość naszych kredytów oraz ilość pieniędzy zgromadzonych na lokatach, gdy zdecydujemy się je zlikwidować.

- stopa bezrobocia – czyli odsetek ludzi pozostających bez pracy i aktywnie jej poszukujących. Brak pieniędzy oznacza niechętne ich wydawanie, na czym cierpi tempo wzrostu gospodarczego.

Na wartość złotówki w naszych portfelach wpływ ma także polityka państwa. Zmiany w prawie, stabilność na scenie politycznej, zadowolenie obywateli i ich przekonanie do sensu kierunku proponowanej przez rząd zachęcają do korzystania z pieniędzy, inwestowania, kupowania, realizacji pomysłów. Korzystają na tym wszyscy. Każda złotówka krążąca między nami napędza kolejne zakupy i wyobraźmy sobie, że wzbogaca nie tylko tego, do czyjej kieszeni wpadła. Ona napędza także wzrost gospodarczy w całej Polsce!