Przedłuż gwarancję

Oświetlenie Mactronic spełnia najwyższe standardy jakości. Z tego powodu oferujemy możliwość przedłużenia standardowej 36 miesięcznej gwarancji o kolejne 24 miesiące (łącznie 60 miesięcy okresu gwarancyjnego)

  • Gwarancja obejmuje produkty Mactronic. Przedłużona gwarancja nie obejmuje osprzętu oraz akumulatorów i ładowarek.

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji należy wypełnić formularz poniżej oraz załączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu. Warunkiem skorzystania z przedłużonej gwarancji jest zaakceptowanie wymaganych zgód. W formie elektronicznej zostanie dostarczony certyfikat gwarancji dostępny w formacie PDF (do dwóch dni roboczych).

Każde zakupione urządzenie musi zostać zarejestrowane osobno, co oznacza że certyfikat jest powiązany z urządzeniem.

UWAGA! W przypadku reklamacji w okresie gwarancji do urządzenia należy dołączyć certyfikat gwarancji wraz z dowodem zakupu i dostarczyć je do punktu sprzedaży lub bezpośrednio na adres:

Serwis Mactronic
Ul. Stargardzka 4