kontynuacja rozwoju eksportu: Niemcy, Portugalia, Węgry, Austria, Hiszpania, Malezja