otrzymanie koncesji nr B-409/2003 na prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie handlu produktami specjalnego przeznaczenia dla wojska lub policji.