rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej w projekcie wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej TYTAN (Polski Żołnierz Przyszłości)