rozpoczęcie współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie