rozpoczęcie współpracy z Politechniką Wrocławską w zakresie R&D