w skład Zarządu wchodzi Maciej Mocek – współtworzyciel strategii firmy