Nowości w ofercie MACTRONIC! SPRAWDŹ

Darmowa dostawa już od 99,99 zł

PLATO, czyli Organizacja Handlu Oświetleniem Przenośnym, opublikowała normę ANSI/PLATO FL 1-2016 określającą podstawowe parametry wydajnościowe latarek. Normy te pozwalają na porównywanie parametrów wydajnościowych latarek, ułatwiając w ten sposób klientom podejmowanie optymalnych decyzji. 

Norma ANSI/PLATO FL 1 była pierwszą ogólnoświatową normą dla latarek i wprowadziła szereg definicji oraz metod badania podstawowych parametrów wydajnościowych latarek, jak również odpowiednie dla nich oznaczenia. Norma skupia się na oświetleniu kierunkowym, a nie na latarniach czy oświetleniu powierzchniowym. Informacje te są przydatne dla konsumentów z różnych sektorów gospodarki i mających różne zainteresowania, w tym strażaków, ratowników medycznych, policjantów, żołnierzy, rolników, górników czy osób uprawiających różne dziedziny sportu uprawianego na świeżym powietrzu.

Jak opracowano normę ANSI/PLATO FL 1

Przed opracowaniem normy ANSI/PLATO FL1, określenie jak latarka będzie się zachowywać w praktyce było przed jej zakupem i sprawdzeniem niemożliwe. Dla klientów oznaczało to dodatkowe koszty a dla producentów, takich jak my, ciężko pracujących nad opracowaniem wysokiej jakości oświetlenia, zwyczajnie frustrujące.

Celem stworzenia koalicji złożonej z wiodących przedstawicieli branży było opracowanie ustandaryzowanych testów i jednolitego systemu ocen. Opracowane pod przewodnictwem Amerykańskiego Instytutu Normalizacyjnego, organizacji PLATO, Stowarzyszenia Producentów Branży Elektrycznej oraz przedstawicieli 14 producentów oświetlenia przenośnego normy pomogą Ci w ocenie i porównaniu najważniejszych cech osobistych urządzeń oświetleniowych. 

Normy ANSI/PLATO

Norma ANSI/PLATO FL 1 to jednolity sposób definiowania, mierzenia i oznaczania podstawowych parametrów wydajnościowych latarek. Dzięki jasno określonym sposobom testowania i oznaczania zarówno sprzedawcom, jak i konsumentom łatwiej jest zrozumieć jaką wydajność oferuje dany produkt. 

Wymaganiami norm ANSI/PLATO FL 1 objęte poniższe cechy, z przedstawionymi obok nich właściwymi ikonami:

SZCZYTOWE NATĘŻENIE PROMIENIA ŚWIATŁA:

Maksymalna światłość, typowo wzdłuż osi centralnej wiązki światła. Jest to pomiar najjaśniejszej części promienia. Wartość podawana w kandelach.

odległosc.jpg

ODLEGŁOŚĆ PROMIENIA ŚWIATŁA:

Odległość od urządzenia, dla której promień światła osiąga wartość 0,25 luksa. Wyniki są podawane w metrach.

odległosc.jpg

ODPORNOŚĆ MECHANICZNA:

Stopień, w jakim przenośne oświetlenie jest odporne na uszkodzenia po upadku na twardą powierzchnię. Aby przejść test odporności mechanicznej poddawane upadkom próbki nie mogą wykazywać żadnych pęknięć i muszą zachować pełną funkcjonalność.

odległosc.jpg

CZAS DZIAŁANIA:

Czas mierzony od momentu rozpoczęcia wykonywania testu natężenia światła (30 sekund po włączeniu latarki wyposażonej w nowe baterie) aż do spadku natężenia światła do 10% wartości początkowej.

odległosc.jpg

NATĘŻENIE ŚWIATŁA

Pomiar łącznej ilości wyemitowanej energii świetlnej. Wartość podawana w lumenach.

odległosc.jpg

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WODY

Istnieją 3 testy mierzące odporność na działanie wody: Odporność na czasowe zanurzenie w wodzie, odporność na ciągłe zanurzenie w wodzie, odporność na rozpryski wody

Należy pamiętać, że przestrzeganie wymagań określonych w tych normach oraz publikowanie wyników testów jest całkowicie dobrowolne; każdy z zainteresowanych producentów wykonuje własne testy według jasno określonych wytycznych.

---------------------------

Sfera całkująca 

Sfera całkująca to urządzenie pomiarowe z otworem wejściowym, które może przyjąć cały wydatek kierunkowego promienia światła testowanego urządzenia, albo może też pomieścić całe takie urządzenie. Ściany sfery powinny zapewniać wysoki poziom rozproszenia oraz odbicia (> 80%). Układ przegród powinien oddzielać testowane urządzenie od radiospektrometru.

Natężenie światła

Światło jest podawana do wnętrza sfery całkującej przez czas od 30 do 120 sekund. Okres 30 sekund jest wystarczający do nagrzania diod LED do wysokiej temperatury, prowadzącego do spadku napięcia generowanego przez baterię, co z kolei prowadzi do spadku natężenia światła.

Czas działania

W teście tym mierzy się czas ciągłego działania do momentu spadku natężenia światła do 10% wartości początkowej.

Szczytowe natężenie promienia światła

Test polega na pomiarze natężenia światła, w luksach, w najjaśniejszej części promienia. Zależnie od rodzaju urządzenia, pomiar wykonuje się w odległości od 2 do 30 m od latarki.

Odległość promienia światła

Jest to maksymalna odległość w metrach, przy jakiej latarka generuje światło o natężeniu 0,25 luksa.

Odporność na działanie wody i ochrona przed pyłem

Testy dotyczą oceny klasy ochrony, czyli IP (ang. Ingress Protection). Ocena klasy ochrony urządzenia przed przedostaniem się do jego wnętrza wody i pyłu. Testy polegają na wystawieniu latarki na działanie różnych ilości wody rozpylanej z różnych kierunków. Woda może być natryskiwana w postaci kropelek lub strumieni pod wysokim ciśnieniem. Możliwe jest również zanurzenie latarki w pojemniku z wodą pod wysokim ciśnieniem, w celu zbadania czy jej obudowa jest zanurzalna. Testy na ochronę przed pyłem są wykonane w podobnie wymagający sposób, przy czym latarka umieszczana jest w komorze pyłowej, a test polega na określeniu czy i w jakiej ilości drobiny pyłu przedostaną się do jej wnętrza.

Odporność mechaniczna

To odległość, w metrach, z jakiej latarka jest upuszczana na betonową powierzchnię, przy braku pęknięć lub uszkodzeń, z zachowaniem pełnych możliwości eksploatacyjnych. Typowy test polega na upuszczeniu latarki z takiej wysokości około 6 razy, czyli tyle razy, ile rozsądna osoba może, według przypuszczeń, upuścić własną latarkę. Urządzenia są upuszczane wraz z zamontowanymi bateriami.

Pomimo, że są to testy nieobowiązkowe, ich wyniki gwarantują miarodajność porównań z urządzeniami oferowanymi przez innych producentów o dobrej reputacji.