Gwarancja

Centrum Serwisowe Mactronic – Profesjonalna Obsługa i Gwarancja

Dbając o wysoką jakość naszych produktów, zbudowaliśmy profesjonalne Centrum Serwisowe wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Gruntownie badamy nasze produkty przed ich wprowadzeniem na rynek.

Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny

Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich sprzedawanych przez nas produktów. Gwarantujemy dostęp do części zamiennych oraz serwisu przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia produktu na rynek.

Jeśli masz problem natury technicznej z naszym produktem, skontaktuj się z naszym Centrum Serwisowym:

Polityka Gwarancyjna

Na produkty marki Mactronic i Streamlight, jeśli karta gwarancyjna nie stanowi inaczej, udzielamy gwarancji na następujących zasadach:

 1. Gwarant: MACTRONIC Group sp. z o.o., ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, KRS: 0000382952, NIP: 897-00-13-266, tel.: (+48) 71 351 86 53, e-mail: bok@mactronic.pl.
 2. Okres Gwarancji: 3 lata od daty zakupu.
 3. Zakres Gwarancji: Bezpłatna naprawa produktu w przypadku wady stwierdzonej w okresie gwarancji. Jeśli naprawa nie jest możliwa, produkt zostanie wymieniony na wolny od wad lub środki zostaną zwrócone.
 4. Przenoszenie Gwarancji: Gwarancja przenosi się na nowego właściciela bez zmiany okresu gwarancyjnego.
 5. Obszar Gwarancji: Polska.
 6. Zakres Odpowiedzialności: Wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie w momencie wydania użytkownikowi.

Wyłączenia z Gwarancji

Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z:

 • Nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
 • Niewłaściwego przechowywania i transportu.
 • Zmian konstrukcyjnych lub napraw dokonywanych przez użytkownika.
 • Użycia niezgodnych materiałów eksploatacyjnych.

Warunki Skorzystania z Gwarancji

 • Przedstawienie karty gwarancyjnej i dowodu zakupu.
 • Stosowanie się do instrukcji obsługi i karty gwarancyjnej.
 • Wykonywanie napraw wyłącznie przez Gwaranta.

Procedura Zgłaszania Reklamacji

 1. Sprawdź zgodność użytkowania z instrukcją obsługi.
 2. Zgłoś konieczność naprawy u Gwaranta jak najszybciej, najlepiej w ciągu 7 dni od stwierdzenia wady.
 3. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, faksem, e-mailem, lub pisemnie na adres: Mactronic Group sp. z o.o., ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław.

Naprawy są wykonywane w terminie 7 dni roboczych od dostarczenia produktu.

Autoryzowane Centrum Serwisowe Streamlight

Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Serwisowym Streamlight na obszarze Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Realizujemy gwarancje Streamlight, oferując pełną gamę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów.

Uwaga: Profesjonalne latarki Streamlight objęte są bezpłatnym serwisem pogwarancyjnym Mactronic Group sp. z o.o. Niezależnie od miejsca i czasu zakupu, każda latarka Streamlight zakupiona u nas zostanie bezpłatnie sprawdzona i naprawiona. Użytkownik pokrywa jedynie koszty części zamiennych i transportu.

Zasady ACS Streamlight

 1. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają produkty naprawiane poza ACS.
 2. Naprawom gwarancyjnym podlegają tylko produkty zakupione w Mactronic Group sp. z o.o.
 3. ACS używa wyłącznie oryginalnych części Streamlight do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
 4. ACS dysponuje dedykowanymi narzędziami do napraw latarek Streamlight.
 5. Termin naprawy gwarancyjnej wynosi maksymalnie 7 dni od dostarczenia produktu.

Skontaktuj się z nami: